ידוע שהסיכוי למצוא כדורסלן שאינו גבוה הוא נמוך. כמה נמוך? היה אחד שהיה פחות ממטר שישים שבמונחי כדורסל זה לא גבוה ובמונחי סיכוי נמוך.

כתיבת תגובה


This is a blog At.CorKy.Net