יש כריש לוויתן בכיור ונחש אנקונדה במרפסת. יש דב מערות בגזוזטרה ולהק נשרים באזדרכת. יש לכבות מפניהם את האור ויש לנעול את הדלת.

כתיבת תגובה


This is a blog At.CorKy.Net