Archive for מאי, 2010

יום רביעי, מאי 26, 2010

יש כריש לוויתן בכיור ונחש אנקונדה במרפסת. יש דב מערות בגזוזטרה ולהק נשרים באזדרכת. יש לכבות מפניהם את האור ויש לנעול את הדלת.

יום רביעי, מאי 26, 2010

ספר צבאי מספר תחת אש אבל פנים לא משהו בדומה רצוי מאזור המרכז למספר תחת אש, פגישות או מערכת יחסים.

יום רביעי, מאי 26, 2010

כשהייתי בן 3 המדינה הייתה בת 30 ונחשבתי לגאון במתמטיקה. כשהייתי בן 30 המדינה הייתה בת 60 אם איני טועה אבל האמת שהיא שדי נטשתי את התחום.

יום רביעי, מאי 26, 2010

אבא מת באחד לאפריל מפגיעה ישירה של כוכב נופל ואמא שיקרה לי שהוא מת מסרטן.

יום רביעי, מאי 26, 2010

ידוע שהסיכוי למצוא כדורסלן שאינו גבוה הוא נמוך. כמה נמוך? היה אחד שהיה פחות ממטר שישים שבמונחי כדורסל זה לא גבוה ובמונחי סיכוי נמוך.

יום רביעי, מאי 26, 2010

כרופא נהגתי לרשום לעצמי מרשמים למריחואנה רפואית לטובת מחקרים שעשיתי. כחקלאי גידלתי מריחואנה לצרכים תעשייתיים. אני יותר חד כשאני מסומם.


This is a blog At.CorKy.Net